Договір публічної оферти

Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній угоді з умовами цього Договору Покупець приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару та несе відповідальність за невиконання умов цього Договору.

Продавець пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів та надання послуг через Веб-сайт Продавця будь-якій особі, яка прийме дану пропозицію (далі – Покупець), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт – прийняття Покупцем угоди у вигляді, у якому представлена.

Веб-сайт – сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів та їх вартість за URL-адресою: qr-pizza.ua, qr-pizza.com, qr-sushi.com, qr.pizza.

Замовлення - належним чином оформлена Покупцем електронна форма заявки на придбання окремих позицій з асортиментного переліку, загальна вартість обраних Покупцем Товарів, самі Товари, які вибрав Покупець для придбання та доставки, а також інформація про Покупця (дані, що надають можливість ідентифікувати Покупця, адресу доставки , інші примітки).

Кур'єрська доставка – послуга доставки Товару від Продавця до Покупця в заявлений термін.

Оператор call-центру – представник Продавця, який приймає Замовлення.

Покупець - фізична чи юридична особа, яка набула договірних відносин з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

Продавець – компанія, що реалізує Товар, представлені на Веб-сайті.

Публічна оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на певних умовах, зазначених у Договорі.

Товар - продукти харчування, страви та напої, що пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті, що реалізуються Покупцю з доставкою.

Треті особи - це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Покупця на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну чинність відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.5. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю Товару.

1.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з умовами Договору, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомили (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товари, перелік яких зазначений у підтвердженому Продавцем Замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується їх сплатити та прийняти у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Відповідно до умов цього Договору, Продавець зобов'язується передати Товар, який відповідає замовленню Покупця у заявлений термін, а Покупець зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

3.2. Продавець зобов'язується:

3.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2.2. Продавати товари та надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.

3.2.3. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.

3.2.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.

3.3. Продавець має право:

3.3.1.Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

3.3.2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

3.3.3. Вносити зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на свій розсуд.

3.3.4. Залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.3.5. Змінювати термін доставки Товарів, які замовив Покупець.

3.4. Покупець зобов'язується:

3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись із змістом цього Договору, а також умовами оплати та доставки на Веб-сайті.

3.4.2. Дотримуватись умов цього Договору.

3.4.3. Прийняти Товар у заявлений термін, оплатити Товар до його отримання чи у момент його отримання.

3.5. Покупець має право:

3.5.1. Вимагати від Продавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом додавання Товарів до вкладки «КОШИК» або усно в телефонному режимі за номерами телефону, зазначеними на Веб-сайті, попередньо ознайомившись із Правилами оформлення Замовлення.

4.2. Після вибору переліку та кількості Товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Веб-сайті, Покупець заповнює дані у відповідній формі Замовлення, вказує форму оплати та вибирає опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ».

4.3. Покупець може одержати Товар шляхом доставки або забрати Товар самостійно.

4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання лише в тому випадку, якщо:

4.4.1. Покупець завершив дії щодо оформлення замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «Замовити!», Оператор коллцентру в телефонному режимі зв'язався з Покупцем для підтвердження Замовлення та повідомив Покупцю про те, що Замовлення було прийнято.

4.4.2. Покупець оформляє Замовлення Товару в телефонному режимі через коллцентр та Оператор підтвердив Покупцеві інформацію про те, що Замовлення прийнято до виконання.

4.4.3. У разі, якщо Оператор коллцентру не підтвердить Покупцю про прийняття замовлення на роботу або Покупець відмовляється від оформлення Замовлення, такий Замовлення вважається не оформленим і не підлягає виконанню.

4.5. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує під час оформлення Замовлення Товару.

5. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Продавець може надати Покупцеві інформацію, пов'язану з Товарами, оформленням та виконанням Замовлення.

5.2. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про Товар, наданий виробником такого Товару, який не виробляється саме Продавцем.

5.3. Продавець забезпечує наявність Товарів, зазначених на Веб-сайті, але за відсутності Товару, Продавець може виключити його із замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.

5.4. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у продажу та/або передачі замовлених Товарів та/або надання послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупця своїх обов'язків відповідно до цього Договору.

6. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивезення чи скористатися послугами Кур'єрської доставки.

6.2.Самостійний вивіз здійснюється Покупцем з місця видачі Замовлення, вказаний Продавцем під час оформлення Замовлення.

6.3. Режим роботи продавця та час доставки вказано на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінений Продавцем у односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або обставини непереборної сили.

6.4. Доставка Замовлення кур'єром здійснюється за погодженням з Покупцем та за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.

6.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару немає, і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

6.6. Доставка у віддалені райони міста обмежена. Детальна інформація про територію доставки вказана на Веб-сайті в розділі «Доставка та оплата».

7. ОПЛАТА ТОВАРУ

7.1. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовлених Товарів.

7.2. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.

7.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем готівкою або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, при отриманні Замовлення або шляхом передоплати у сумі, що відповідає ціні Замовлення. Часткова передоплата Замовлення є обов'язковою, якщо загальна сума Замовлення складає більше 1000,00 гривень.

7.4. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування вказуються на Веб-сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.5. У разі запровадження податків та зборів, які не включаються до вартості Товарів (робіт, послуг), та підлягають сплаті Покупцем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до Замовлення та підлягають оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого Товару.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1.Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим. З Адміністрацією можна зв'язатися за номером +380638764260

9.2. У разі, якщо Покупець та Продавець не можуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10. КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ.

10.1.Оформляючи Замовлення Товарів, Покупець дає свою згоду Продавцю на збирання та обробку (накопичення, зберігання, адаптації, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення) зазначених ним персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. 2010 року №2297-VI. Доступ до персональних даних Покупця мають лише ті особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого Замовлення за винятком випадків та в межах, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.

10.3. Покупець при оформленні Замовлення зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в обсязі, який необхідний для придбання Товару та надання послуг. Надання неточної інформації або надання такої інформації на вимогу Продавця може бути приводом для відмови у продажу Товару.

10.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті у загальнодоступній формі.

10.5.Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо попередивши Покупця про фіксацію цієї розмови. Продавець гарантує недопущення спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупця третіми особами, які не мають відношення до виконання замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Покупця за його згодою. Покупець має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1.Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Веб-сайті, є власністю Продавця.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення та діє до виконання всіх умов Договору.

12.2.Веб-сайт може тимчасово призупинити роботу через проведення профілактичних або технічних робіт.

12.3. Продавець залишає за собою право на зміну цін та складу страв на свій розсуд.

12.4. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.

12.5. Ця версія Публічного Договору є поточною.